Terms & Conditions

Termeni şi condiţiiwww.ghidulcuprimarii.ro

Politica de confidenţialitate

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, aşa că vom utiliza informaţiile pe care le furnizaţi despre dvs. şi compania dvs., doar pentru a ne ajuta în îmbunătăţirea serviciilor pentru dumneavoastră. Nu vom transfera aceste informaţii unei terţe părţi decât dacă e necesar pentru a răspunde cererii dvs. Vom folosi adresele de e-mail pentru a vă răspunde la e-mailurile care ne sunt trimise. Aceste adrese nu sunt folosite în alt scop şi nu sunt puse la dispoziţia altor părţi.

Link-uri

Site-ul nostru conţine link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestor site-uri web şi va sfătuim să citiţi declaraţiile de confidenţialitate ale fiecărui site care colectează informaţii personale.

Cookie-uri

Un "cookie" este un identificator alfa-numeric care îl transferăm pe hard-discul dvs. prin intermediul browser-ului de web, atunci când vizitaţi site-ul nostru. Permite sistemului nostru să vă recunoască atunci când ne vizitaţi site-ul din nou şi ne permite sa îmbunătăţim serviciile oferite utilizatorilor noştri. Cookie-urile pot fi de asemenea folosite pentru a compila informaţii agregate despre zonele noastre de site-uri web care sunt cel mai frecvent vizitate. Aceste informaţii de trafic vor fi utilizate pentru a spori conţinutul website-ului şi pentru facilita utilizarea lui. Nu vom urmări la ce pagini v-aţi uitat în timp ce vizitaţi site-ul nostru. Dacă doriţi să respingeţi cookie-ul, vă puteţi configura browser-ul pentru a face acest lucru.

Protecţia conţinutului şi datelor cu caracter personal

Ghidul Nostru SRL. asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale utilizatorului şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către Ghidul Nostru SRL. în temeiul legii, cu bună credinţă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii Ghidul Nostru S.R.L.

Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de:

dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Ghidul Nostru S.R.L.),

dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat),

dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, că datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare),

dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat

Ghidul Nostru SRL. respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Ordonanţa nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Utilizatorul are următoarele drepturi:

dreptul de a cere Ghidul Nostru SRL să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

dreptul de a cere Ghidul Nostru S.R.L. să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;

dreptul de a cere Ghidul Nostru S.R.L. să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

dreptul de a cere Ghidul Nostru S.R.L.să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.
 

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail sau în scris către Ghidul Nostru S.R.L.

În situaţia în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la site va fi automat restricţionat, deoarece nu poate funcţiona fară prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul secţiunii  www.ghidulcuprimarii.ro  sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentativa de fraudare a site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Ghidul Nostru S.R.L. ia în serios obligaţiile sale în conformitate cu legislaţia de protecţie a datelor. E posibil să folosim datele dumneavoastră pentru activităţile de marketing şi pentru a vă contacta în legătură cu produse sau servicii care credem că vă pot interesa.

Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Ghidul Nostru S.R.L. are dreptul de a insera numele şi alte informaţii cu privire la utilizatori, rezultate în urma folosirii serviciului de către utilizator, într-o baza de date computerizată în urmatoarele scopuri:

pentru utilizarea acestor date de către Ghidul Nostru S.R.L. în scopuri de vânzări şi marketing;

în scopul prevenirii sau detectării infracţiunilor sau fraudelor.

Scopurile în care Ghidul Nostru S.R.L. poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le pot fi oferite sunt exclusiv în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor Ghidul Nostru S.R.L.cum ar fi:

Procesarea comenzilor sau cererilor dvs;

Oferirea de produse şi/sau servicii către dvs;

Facturare (in cazul în care nu beneficiaţi de servicii preplătite);

Soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către tine;

Realizarea studiilor de piaţă şi de produs şi marketingul produselor şi al serviciilor Ghidul Nostru S.R.L. ;

Contactarea dvs. (inclusiv prin poştă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu oferte de produse şi servicii ale Ghidul Nostru S.R.L. sau în legătură cu produse şi servicii ale unor terţe părţi atent selecţionate, care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. (în afara de cazul în care aţi făcut o cerere scrisă să nu fiţi contactat în acest sens);

înregistrarea informaţiilor dvs. în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor şi a altor beneficii, precum şi pentru satisfacerea altor cereri sau cerinţe pe care le aveţi în legătură cu programele de recompensare a clienţilor şi alte programe similare.

Aveţi dreptul de acces la datele dvs. personale deţinute de noi şi de a se corecta orice informaţii incorecte care le deţinem despre dumneavoastră. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie afişate în oricare sau toate produsele Ghidul Nostru SRL, sau, dacă nu doriţi ca datele dumneavoastra să fie utilizate în scopuri de marketing sau, alternativ, dacă există orice problemă cu privire la datele dumneavoastră care sunt adunate, stocate despre care v-ar plăcea să discutăm, vă rugăm să ne contactaţi pe office@ghidulcuprimarii.ro

Ghidul cu primarii @ 2013